TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN
TİCARİ İLİŞKİLER

SUUDİ ARABİSTAN

Ekonomi

IMF verilerine göre Suudi Arabistan ekonomisinde GSYH 2021 yılında 833,5 milyar $ olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla kıyasla büyüme oranı %3,2 olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla göre büyüme oranı %3,2 olmuştur. Kişi başına GSYH ise 2021 yılında 23.510 $ olarak gerçekleşmiştir. Son yıllarda gerçekleştirilen ticari reformların ve artan petrol fiyatlarının etkisiyle Suudi Arabistan’ın 2022 yılında dünyanın en fazla büyüyen ekonomilerinden biri olacağı ve GSYH’nın 1.010,0 milyar $’a ulaşacağı tahmin edilmektedir. Suudi Arabistan, kamu borç stokunun milli gelire oranı 2021 yılında yaklaşık %30 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo: Suudi Arabistan’ın Genel Ekonomik Verileri

GSYH (milyon $)* 1.010,0
Büyüme Oranı (%)* 7,6
Küresel GSYH içindeki dünya sıralaması 18.
Kişi başına GSYH ($)* 27.940
Nüfus 36,2
İhracat 267,6
İthalat 152,3
Dış Ticaret Hacmi 419.9
Toplam ticaret hacmi içindeki dünya sıralaması 31.

Kaynak: IMF, ITC Trademap
*2022 yılı IMF tahminlerine göre

Dış Ticaret
Suudi Arabistan’ın toplam dış ticaret hacmi 2021 yılında 420 milyar $’a ulaşmıştır. Bu dönemde ihracat 268 milyar $, ithalat ise 152 milyar $ olarak gerçekleşirken, 116 milyar $ dış ticaret fazlası verilmiştir. 2021 yılı itibariyle Suudi Arabistan dünyanın en büyük ticaret hacmine sahip 31. ülkesi konumundadır. ülkesinin konumundadır.

 

Grafik: Suudi Arabistan’ın Son 10 Yıldaki Dış Ticareti


Kaynak: ITC Trademap

Mineral yakıtlar ürün grubu Suudi Arabistan’ın ihracatında önemli bir yer tutmaktadır. mineral yakıtlar 2021 yılında toplam ihracatın yaklaşık %77,0’ını oluşturmuştur. Plastikler ürün grubu ihracatı yaklaşık %9,0 pay ile ikinci sırada yer alırken, Organik Kimyasallar ürün grubu ihracatı %5,2 pay ile üçüncü sırada yer aldı. Suudi Arabistan’ın toplam ithalatı içerisinde makine ürün grubu yaklaşık %10,5’lik pay ile ilk sırada yer alıyor. Motorlu Kara Taşıtları ürün grubu ithalatı yaklaşık %9,9’luk pay ile ikinci sırada yer alırken, Elektrikli Makine ve Cihazlar ürün grubu ithalatı %9,2’lik pay ile üçüncü sırada yer almaktadır.

Suudi Arabistan’ın 2021 yılında en çok ihracat yaptığı ülkeler incelendiğinde 9,3 milyar dolar ile Çin’in ilk sırada yer aldığı görülüyor. Çin’i 5,5 milyar dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri ve 4,9 milyar dolar ile Hindistan takip ediyor. 2021 yılında Suudi Arabistan’ın en çok ithalat yaptığı ülkeler arasında 31 milyar dolarla Çin ilk sırada yer alırken, ABD 16 milyar dolarla ikinci, Birleşik Arap Emirlikleri ise 13 milyar dolarla üçüncü sırada yer alıyor. Aralık.

ARASINDAKI TICARI ILIŞKILER
TÜRKİYE VE SUUDİ ARABİSTAN

3 Ağustos 1929 tarihinde Türkiye’nin Suudi Arabistan ile diplomatik ilişkileri, “Muahedenet Muahedesi” (Dostluk Anlaşması) imzalanmış, anlaşma 31 Mayıs 1930 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 1507 sayılı kanunla kurulmuş ve yürürlüğe girmiştir. Anlaşma yürürlüğe girmiştir. Köklü ilişkilere sahip olan Türkiye ve Suudi Arabistan’ın dünya ekonomisi ve ticaretindeki rolü giderek artmaktadır. İki ülkede son yıllarda gerçekleştirilen ekonomik ve ticari atılımlar dikkat çekiyor. Bu bağlamda, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ticari ilişkiler hem küresel hem de bölgesel açıdan önem taşımaktadır. Aralık.
Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki dış ticaret verileri deşifre edildiğinde, son 10 yıllık dönemde dış ticaret hacminin 2015 yılında 5,7 milyar dolar seviyesine ulaştığı ve 2019 yılına kadar 5 milyar doların üzerindeki seviyesini koruduğu görülüyor. Covid-19 salgınının etkisi ve ikili ilişkilerin yavaşlamasıyla birlikte 2020 yılından itibaren iki ülke arasındaki dış ticaret hacminde azalma gözlemlenmiştir.

Baz yıl olarak 2019 yılı verileri dikkate alındığında iki ülkenin birbiriyle önemli düzeyde ticaret gerçekleştirdiği görülmektedir. 2019 yılında Türkiye’nin Suudi Arabistan’a toplam ihracatı 3,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Suudi Arabistan’ın ilgili dönemde Türkiye’nin toplam ihracatı içindeki payı ise %1,8’dir. 2019 yılında Suudi Arabistan Türkiye’ye toplamda yaklaşık 2,0 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir. Türkiye’ye yapılan ihracat Suudi Arabistan’ın toplam ihracatının %0,8’ini oluşturmaktadır.

Türkiye’den Suudi Arabistan’a 2019 yılında en fazla ihraç edilen ürün grubu 341 milyon dolar değer ve %10,4 pay ile Halılar oldu. Elektrikli Makine ve Cihazlar 395 milyon dolar ve %6,6 pay ile ikinci grup olurken, Mobilya 210 milyon dolar ve %6,4 pay ile en fazla ihracat yapılan üçüncü grup oldu. Suudi Arabistan’ın 2019 yılında Türkiye’ye en çok ihraç ettiği ürün grupları incelendiğinde, Plastiklerin 1,37 milyar $ ve %68,6 pay ile ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Organik Kimyasallar 381 milyon dolar ve %19,0 pay ile ikinci sırada yer alırken, Mineral Yakıtlar 41 milyon dolar ve %2,1 pay ile üçüncü sırada yer aldı.

Grafik: Türkiye ve Suudi Arabistan Arasındaki Dış Ticaretin Son 10 Yılı

 

Kaynak TÜİK
Ocak Eylül 2022 verileri dönemi kapsamaktadır.

Türkiye
Suudi Arabistan
Ticari İlişkiler
Suudi Arabistan
RCA 2022
Rapor
Suudi Arabistan
Pazarlama Bilgileri